Sahibi florya kuşunundan ne ister?

Sahibi florya kuşunundan ne ister?

Florya kuşunda ilk dikkat edeceğiniz önemli hususlar sırayla şunlardır: Uzunluk Tertip Orijinallik Cömertlik 1- Uzunluk: Florya kuşu uzun ve nefesli ötmesiyle ünlüdür. Florya kuşun ...

Tarla Kuşu

Tarla Kuşu

Tarla kuşu (Alauda arvensis), çayır kuşu, toygar, turgay isimleri ile de bilinen, toygargiller (Alaudidae) familyasına ait küçük, ötücü bir kuştürü. 100'e yakın kuş türünün sesini ...

Bülbül

Bülbül

Bülbül (Luscinia megarhynchos), sinekkapangiller (Muscicapidae) familyasından sesinin güzelliği ve gece ötüşüyle ün kazanmış olan ötücü bir kuş türü. Eski edebiyatımızda andelib ve ...

Kanaryanın Tarihçesi

Kanaryanın Tarihçesi

Kanarya 'nın vatanı Afrika kıtasının kuzey bati kıyılarına yakın ve altı adadan meydana gelmiş bulunan Kanarya takım adaları (Canari veya Laspalmaz adaları) dır. Bu adalar 1402 yıl ...

Baştankara

Baştankara

Baştankara kuşu "Büyük baştankara" adıyla da bilinir. Büyük baştankara (Parus major), baştankaragiller (Paridae) familyasından bir baştankara türü. (Almanca: Kohlmeise, Fransızca: ...

Bilezik nasıl takılır?

Bilezik nasıl takılır?

Bileziklerinizi ilinizde bulunan  federasyona bağlı bir derneğe kayıt olarak aralık ve ocak aylarında bilezik siparişlerinizi kuşlarınzın cinsine göre vererek temin edebilirsiniz. ...

Mozambik Kanaryası (Serinus Mozambicus)

Mozambik Kanaryası (Serinus Mozambicus)

The Green Singing Finch (Yellow-fronted Canary)- Serinus mozambicus, 11 alt türü bulunur. Gerçek ispinoz Dayanıklılık:   Dayanıklı Üretim:   Üretken fakat meydan okuyucu olabilir Ö ...

Malinua (Waterslager) Kanaryasında Duyma ve Ötme Özelliği

Malinua (Waterslager) Kanaryasında Duyma ve Ötme Özelliği: Belçika Malinua (Waterslager) kanaryası vahşi kanaryalara göre yüksek frekansları duymada az hassasiyet gösterir ve düşük frekanslarda daha enerji dolu şakımalar üretirler. Belçika Malinua (Waterslager) kanaryaları ve vahşi tip şakıyan evcil soyların devamı ...

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA ve EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları belli süreler barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık şartları ile bu gibi yerlerin açılma, çalışma ve denetleme usul ve esa devamı ...

Florya kuşu kafesi neden örtülmelidir?

Florya, özünde yabani bir doğa kuşu olduğundan dolayı ürkek bir yapısı vardır bu yüzden kafes içerisinde çırpınıp kendisine zarar vermemesi adına kafes üzeri örtülü olur. Örtü, günlük güneş banyosu ve bakımı yapıldıktan sonra örtülmelidir. Kuş dışarı çıkarılacaksa kafesi mutlaka örtülmelidir. Çünkü etrafı gör devamı ...

Florya kuşu kafesi neden örtülmelidir?

Florya, özünde yabani bir doğa kuşu olduğundan dolayı ürkek bir yapısı vardır bu yüzden kafes içerisinde çırpınıp kendisine zarar vermemesi adına kafes üzeri örtülü olur. Örtü, günlük güneş banyosu ve bakımı yapıldıktan sonra örtülmelidir. Kuş dışarı çıkarılacaksa kafesi mutlaka örtülmelidir. Çünkü etrafı gör devamı ...

© Serinofil.com

Sayfa başı